VÝROBA

Jsme předním dodavatelem dílů pro automobilový průmysl.
BOVDENOVÉ HADICE

BOVDENOVÉ HADICE

- používají se hlavně k výrobě bovdenových spojení, případně jako ochrana táhel strojních zařízení
- vyrábíme bovdenové hadice různých rozměrů a provedení z několika typů ploštěných i kulatých drátů 
- jako potah jsou používány různé typy plastových a pryžových hmot
BOVDENOVÁ SPOJENÍ

BOVDENOVÁ SPOJENÍ

- hlavní výrobní program družstva
- pro automobilový průmysl
- jako náhradní díly například na motocykly, jízdní kola, stavební a malé zemědělské stroje a sanitární techniku
- kustomizace a návrh poptávaných výrobků včetně následného vývoje a výroby prototypů
KOOPERACE

KOOPERACE

- kooperační práce především montážního charakteru s domácími i zahraničními firmami v oboru kovo, elektro, plasty a kabelové svazky

O NÁS

OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň bylo založeno v roce 1965.

Vždy jsme byli významným zaměstnavatelem osob s různými stupni postižení v kraji.
V současné době zaměstnáváme 170 pracovníků, z toho minimálně 50% se zdravotním postižením.

Jsme certifikováni dle IATF 16949:2016 a ISO 14001:2016.

Vedení družstva přijalo tuto Společenskou odpovědnost.

KONTAKTUJTE NÁS

Rozšiřujeme pole působení, hledáme nové trhy a příležitosti.

Chceme zasáhnout co největší skupinu zákazníků na trhu, proto hledáme nové možnosti uplatnění našich produktů. 

Kontaktujte nás s nabídkou spolupráce.

Vyplňte kontaktní formulář nebo nám napište email: 

obchod@obzor-plzen.cz

Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Image

KONTAKT

OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň

Hřbitovní 19
312 00, Plzeň
Česká republika

IČO: 00028916
DIČ: CZ00028916

tel.: +420 730 541 698
email: obzor@obzor-plzen.cz

CERTIFIKACE SPOLEČNOSTI

INTEGROVANÁ POLITIKA SYSTÉMŮ JAKOSTI A EMS

OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň je předním dodavatelem dílů pro automobilový průmysl. Hlavním výrobním programem družstva je výroba, montáž, prodej bovdenových hadic a bovdenových spojení.

OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň je certifikováno podle mezinárodních norem kvality a životního prostředí. Cílem družstva je trvalé zlepšování zavedeného systému managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Tuto politiku uplatňujeme ve vztahu ke všem našim zainteresovaným stranám.

Naším závazkem je:

  • Chránit životní prostředí, přírodní zdroje a bezpečnost a ochranu zdraví při práci na jednotlivých hospodářských střediscích družstva.
  • Minimalizovat negativní dopad případných havárií a negativních událostí ve vztahu na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
  • K prosazování environmentálních zásad a bezpečnostních rizik při práci využívat systém vzdělávání a motivace svých pracovníků na trvalém zlepšování environmentálního profilu a aktualizování rizik BOZP.
  • Posilovat otevřený přístup a dialog s pracovníky a veřejností přijímáním jejich podnětů a reagováním na ně. Zajistit dostupnost informací o všech významných vlivech výrobních a nevýrobních činností družstva na životní prostředí a bezpečnost práce pro všechny zainteresované strany.
  • Vyžadovat dodržování kvality a zásad ochrany životního prostředí od všech svých klíčových dodavatelů.

Vedení družstva se dále zavazuje, že k uplatnění této politiky vytvoří všechny potřebné podmínky, ke stanovení cílů, programů a cílových hodnot pro každý rok. Dále se zavazuje, že bude pravidelně hodnotit plnění cílů a programů v rámci pravidelného ročního vyhodnocování.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Od října 2004 nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb. (včetně jeho pozdějších změn) o zaměstnanosti.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnat občany se ZP ve výši povinného podílu občanů se ZP na celkovém počtu svých zaměstnanců. Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4%. Povinnost zaměstnavatele lze splnit také odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se ZP nebo zadáváním výrobních programů těmto zaměstnavatelům.

OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň je zaměstnavatelem splňujícím podmínku zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců se ZP, proto svým zákazníkům nabízíme pomoc při řešení povinnosti vyplývající z novely zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Pro rok 2022 byla vyhlášena průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí Českým statistickým úřadem ve výši 39 306 Kč. Právě s touto hodnotou je počítáno pro náhradní plnění na rok 2023.

Kontaktní osoba:

Pavel Vacek

Telefon:
E-mail:

+420 730 541 698
obchod(at)obzor-plzen(dot)cz

Image